1 Haziran 2015 Pazartesi

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORLARININ DEĞERLENDİRMEDİĞİ ÇEVRE: İNSAN SAĞLIĞI


Yayın Bilgisi: Gürsoy U. Çevresel Etki Değerlendirme Raporlarının Değerlendirmediği Çevre: İnsan Sağlığı. Hatay: Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu Bildiri Kitapçığı. 28-30 Mayıs 2015:8.
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORLARININ DEĞERLENDİRMEDİĞİ ÇEVRE: İNSAN SAĞLIĞI
Umur Gürsoy[1]
Giriş ve Amaç
75 mesleğin üyelerini ve 36 bilim disiplini ilgilendiren multidisipliner bir alan olan biyolojik, kimyasal ve fiziksel etkenlerin insan sağlığına etkileri, halk sağlığı biliminin yan dal uzmanlık alanı olan çevre sağlığının 16 temel başlığı altında incelenir.1 Aynı zamanda 1. Sınıf gayrı sıhhi müessese (GSM) olan işletmelerin “ÇED Uygun” kararları, Gayrı Sıhhi Müessese (GSM) (Sağlığa aykırı işletme) mevzuatımıza göre, ‘Yer Seçim İzni’ (YSİ) yerine geçer ve ÇED raporundaki mesafeler esas alınır.2 ÇED raporlarının hazırlanma ve incelenme aşamalarında insan sağlığını korunmasından doğrudan sorumlu sağlık meslekleri üyeleri yoktur. ÇED raporlarına sağlıkla ilgili verilen tek katkı olan İl halk sağlığı müdürlüklerinin ÇED raporu görüşleri “Yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak kaydıyla uygundur” şeklinde kalıp cümlelerdir.3
Bu araştırmada, Hatay İli’nde çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) UYGUN kararları verilmiş veya ÇED başvurusu yapılmış bazı termik santral (TES) ÇED Raporları incelenerek, aynı zamanda 1. Sınıf gayrı sıhhi müessese (GSM) olan bu işletmelerin ÇED raporlarının ‘Yer Seçim İzni’ (YSİ) ve ‘Sağlık Koruma Bandı Mesafesi’ (SKBM) yerine geçmesinin halk sağlığı sakıncalarının bilimsel bilgiye dönüştürülmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem:
Araştırma, OLUMLU” bulunan veya ÇED başvurusu yapılan bazı TES’lerin (bkz. Tablo 1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) web sayfalarından çeşitli tarihlerde indirilen ÇED raporlarının elektronik kopyaları ve ulusal ve uluslararası kaynaklarındaki sağlık istatistik ve araştırmalarının okunması ve sağlık koruma bandı, sağlık, halk sağlığı, çevre sağlığı, endemik hastalık, sosyal, ekonomik, sakatlık, özürlülük, astım, KOAH, kanser gibi kimi sözcüklerin metinde taranması yoluyla yapılması tasarlanmış, ancak bildiri kabul ve gönderme takvimindeki zaman aralığı kısalığı nedeniyle sadece bir işletmenin ÇŞB tarafından uygun bulunmuş olduğu tahmin edilen ÇŞB web sayfasından indirilenler içinde SKBM verilen Selena Kömür Santralının 2631 sayfalık nihai ÇED raporu metni e- kopyası incelenmiştir (bkz. Şema 1 ve Tablo 1).4

Tablo 1 Selena Kömürlü Termik Santralının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-ÇED Çevrim İçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi Adresindeki Yayınlanan 18.07.2014 proje başvuru tarihli ÇED raporları ve hazırlanış tarihleri4
e-ÇED raporunun web sayfasında görünen adı
Sayfa Sayısı
Rapor çeşidi
Hazırlanış tarihi
Sağ. Kor. Bandı Mesafesi
2779
Nihai
Eyl.14
Yok
2687
Nihai
Tem.14
Yok
2631
Nihai
Eyl.14
Var
2631
Nihai
Eyl.14
Var
ÇED raporu bir sayfasında yaklaşık 56 satır bulunduğu gözlemimizden hareketle bir sayfadan az metinlerin sayfa sayısı: 1/56= yaklaşık 0.018 sayfa olarak hesaplanarak verilmiştir. Aranan sözcükler metin içerisindeki “bul-find” menüsünden büyük küçük harf duyarlı olarak aranmıştır.
Araştırma 2015 Mayıs ayı içerisinde yapılmıştır.
Araştırmamızda Çukurova havzasındaki büyük hava kirleticilerinden sadece İskenderun Körfezi kıyısına ve Hatay ili sınırları içine yapılan ve yapılacaklar incelenmiş, Yumurtalık Sugözü’ndeki iki TES dışındaki Adana ilindeki termik santral yatırımları ve çimento fabrikaları incelemeye alınmamıştır.
Metinde geçen “Selena ÇED raporu” ve “rapor” ifadeleri aksi belirtilmedikçe 2631 sayfalık rapor metnini ifade eder.
Bulgular:
ÇED raporları mevzuat gereği ticari firmalara hazırlatılan müşterisini memnun edecek, başvurunun sonucunun “uygun” olmasını sağlamak üzere hazırlanan kısıtlı beyanlardır. Hatay ilinde 03.12.1993 tarihinden itibaren olumlu ÇED raporu almış 102 yatırım vardır.5 Bunların 14 adedi 2014 yılında, bir tanesi de 2015 yılında verilmiş; 2015 yılındaki  (Şubat ayı) bir başvuru “Mevzuattan İade ya da ÇED Olumsuz” kararı almıştır.6 Araştırmamızın kapsadığı zaman dilimi olan 1993 yılından Nisan 2015 tarihine kadar Hatay İlinde ÇED raporu uygun bulunan veya ÇED raporu başvuru aşamasında olan termik santralların listesi Tablo 2’dedir.
Halen Aralık 1993’den günümüze (Mayıs 2015) İskenderun Körfezi havzasında birisi Adana ili Yumurtalık İlçesi sınırlarında olup DGÇS olan biri dışında tamamı kömürle çalışacak kurulu güçleri toplamı 6593 MW olan altı TES yatırımı vardır.8,7 Basından ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurularından öğrendiğimize göre birisi Yumurtalık Serbest Bölgesi içine birisi de Hatay Samandağı ilçesi sınırlarında iki adet çimento fabrikası girişimi vardır.9,10
Tablo 2’de verilen bütün santralların ÇED Raporları için geçerli genel bulgular:
Genel olarak listesi verilen işletmelerin ÇED raporlarında ilin veya yakın köylerin bazı niteliksiz nüfus bilgileri vb. dışında bölgenin sağlık durumu ile ilgili veri yoktur. Raporlarda, ulusal hava kirliliği verileri ya verilmemiş ya da birkaç ayı içeren ölçümler yetersiz olduğu halde “hava kirliliğinin önemli boyutlarda” olmadığı yazılıdır.
ÇED iptal olanlar:
2X600 MW kurulu gücündeki ilk ünitesi Ağustos-2014’de, ikinci ünitesi Aralık-2014’de ticari işletmeye girmiş olan Diler Holding (yüklenicisi Atlas Enerji) olan Yazıcı Sarıseki Demirçelik Kömürlü Termik Santralının11 ve inşaatı biten Egemer Erzin Doğalgaz çevrim santralının ÇED raporları mahkemece iptal edilmiştir.12,13
Tablo 2 Aralık 1993'den sonra Hatay ve Yumurtalık'ta ÇED raporu OLUMLU bulunan Termik Santrallar7
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ KARARLARI LİSTESİ  (GÜNCELLEME TARİHİ: 17 NİSAN 2015)
KARAR    NO
KARAR TARİHİ
PROJENİN ADI
 PROJE SAHİBİ
İLİ
PROJE YERİ
RAPORU HAZIRLAYAN KURUM/KURULUŞ
KARAR     SONUCU
1552
13.08.2008
DİLER İSKENDERUN TERMİK SANTRALI VE KÜL DEPOLAMA TESİSİ (ISIL GÜCÜ 1507 MW)
DİLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
HATAY
İSKENDERUN, İSKENDERUN OSB
ÇINAR MÜHENDİSLİK MÜŞ.VE PROJE HİZM.LTD. ŞTİ.
OLUMLU
1894
07.05.2010
ERZİN DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ (ISIL GÜCÜ 990 MW)
EGEMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
HATAY
ERZİN İLÇESİ, AŞAĞI BURNAZ MEVKİİ
ARMADA EĞİTİM VE BELGELENDİRME DAN. MÜH. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
OLUMLU
1947
28.07.2010
DİLER İSKENDERUN TERMİK SANTRALI, 2. ÜNİTE İLAVESİ
ATLAS ENERJİ YATIRIMLARI ÜRT.A.Ş.
HATAY
İSKENDERUN
ÇINAR MÜH.MÜŞ.VE PROJE HİZ.LTD.ŞTİ.
OLUMLU
3578
13.08.2014
TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ (ENDÜSTRİYEL ATIK (KÜL) DEPOLAMA ALANI DAHİL- SANTRALİN KURULU GÜCÜ 1200 MWE/3012 MWT)
TOSYALI ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
HATAY
İSKENDERUN İLÇESİ II. OSB
ÇINAR MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.
OLUMLU
3668
12.11.2014
SELENA KÖMÜR SANTRALİ (ISIL GÜCÜ 936 MW)
SELENA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
HATAY
ERZİN İLÇESİ, AŞAĞIBURNAZ SINIRLARI İÇERİSİNDE
ARMADA EĞİTİM VE BELGELENDİRME DAN. MÜH. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
OLUMLU
3685
27.11.2014
ATAKAŞ TERMİK SANT.(660MWe/1.775 MWt)ENTEGRE PROJESİ
ATAKAŞ ELEK.ENJ.ÜR.A.Ş.
HATAY
İSKENDERUN İLÇESİ, İSKENDERUN 2.OSB
ÇINAR MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.
OLUMLU
3555
14.07.2014
HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x (600 MWE/616 MWM/1332,8 MWT) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE)
EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ADANA
YUMURTALIK İLÇESİ, SUGÖZÜ (HUNUTLU) KÖYÜ
MGS PROJE MÜŞ. MÜH. TİC. LTD. ŞTİ.
OLUMLU
Çukurova-İskenderun körfezi havzasında hali hazırda Sugözü Termik Santrali, İskenderun Demir Çelik fabrikası, Atakaş Demir Çelik fabrikası, bazıları hurda demir-çelikten elektrik arkı teknolojisi ile demir-çelik üretim yapan çok sayıda haddehane, BTC Şti., Toros Gübre fabrikası, Toprakkale, İskenderun 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Yumurtalık Serbest Bölgesi, muhtelif petro kimya tesisleri ve rafineriler bulunmaktadır.14 (bkz. Harita 1)


Tablo 3 İskenderun Körfezi Havzasına Yapılan Termik Santrallar ve Çimento Fabrikalarının Sağlık Koruma Bandı Mesafeleri
Santral adı
ÇED Raporu Başvuru Yılı
Firmanın önerdiği Sağlığı koruma bandı için önerilen mesafe (m)
Kesinleşmiş ÇED Raporu Sağlığı koruma bandı mesafesi
Resmi kurum Sağlığı koruma bandı mesafesi görüşü
En fazla
En az
En fazla
En az
En fazla
En az
Selena Kömürlü 1.  ÇED
2011
50
15
??
??
Yoka
Yoka
Selana Kömürlü 2. Nihai ÇED*
2014
100
50
100
50
Yok
Yok
Erzin Egemer Doğalgaz Nihai ÇED
2009
50
15
50
15
yok
Yok
Tosyalı İskenderun Kömürlü ÇED
2013
yok
yok
??
??
yok
Yok
Hunutlu (Sugözü) Kömürlü ÇED
2014
40
40
??
??
Yok
Yok
Diler Termik (Atlas)(Yazıcı) kömürlü
2008
?
?
??
??
Yok
Yok
Atakaş kömürlü
2014
?
?
??
??
Yok
Yok
Sönmezler Çimento Fab.**
2013
yok
yok
Yok
Yok
Hatay Altınözü Çimento Fab.**
2015
yok
yok


yok
Yok
(a) İl Özel İdaresi. (*) Elimizde aynı başvuru tarihli dört adet nihai ÇED raporu vardır (bkz. Şema 1). Yayımlanan 2631 sayfalık ve hazırlanış tarihi Eylül 2014 olan iki ÇED raporunda da sağlık koruma bandı mesafesi verilmiştir ve hazırlanış tarihi Temmuz 2014 olan 2687 sayfalık olan raporda ve hazırlanış tarihi Eylülü 2014 olan 2779 sayfalık raporlarda ise koruma bandı mesafesi verilmemiş; “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'e gönderme yapılmıştır. (**) ÇED Başvuru dosyasıdır. (?) ÇED Raporuna ulaşılamamıştır (??) Nihai ÇED raporuna ulaşılamamıştır.
Sağlığı Koruma Bandı Mesafeleri:
İskenderun Körfezi Havzasına Yapılan Termik Santrallar ve Çimento Fabrikalarının ÇED raporlarındaki Sağlık Koruma Bandı Mesafeleri Tablo 3’de verilmiştir.
Selena Kömür Santralı ÇED raporu bulguları:
Raporda: “1) Tesis Etki Alanı: Emisyonların merkezinden itibaren bu yönetmelikte Ek 4 de verilen esaslara göre tespit edilmiş baca yüksekliklerinin 50 (elli) katı yarı çapa sahip alan, tesis etki alanıdır. Zeminden itibaren emisyonların effektif yüksekliği (h+h) 30 m’den daha az olan tesislerde, tesis etki alanı, bir kenar uzunluğu 2 km olan kare şeklindeki alandır. Baca dışı emisyon kaynaklarının (alan kaynak) yüzey dağılımı 0,04 km2’den büyükse, tesis etki alanı, alan kaynak karenin ortasında olmak üzere bir kenar uzunluğu 2 km olan kare şeklindeki alandır.” Emisyon kaynaklarının yüzeydeki dağılımının tespitinde tesisin etki alanı esas alınır” (Selena ÇED sayfa no:41) denmektedir. Tesisteki bacaların (2 adet) yüksekliği 150 m olarak tasarlanmış olup tesis etki alanı proje köşegenlerin kesiştiği merkezde kalacak şekilde bir kenar uzunluğu 15 km olan kare olarak alınmıştır, ama 2631 sayfalık metinde SKBM Kuzeybatı tarafından 100 m, kıyı kenar çizgisinden itibaren tesise doğru 100 m ve tesisin diğer taraflarından 50’şer m olarak verilmiştir.4 2779 sayfalık ve 2687 sayfalık ÇED raporlarında ise SKBM yoktur; sadece: Önerilen Selena Kömür Santrali Projesi için Sağlık Koruma Bandı mesafesi 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri kapsamında Sağlık Koruma Bandı mesafesi ilgili komisyon tarafından belirlenip İmar Planı’na işlenecek ve bu mesafeler ilgili imar müdürlüğü veya ilgili kurumca korunacaktır.” beyanı vardır. CŞB’nın sayfasındaki ÇED raporlarının hangisinin gerçek nihai ÇED raporu ve ‘Uygun’ bulanan metin olduğu anlaşılmamaktadır (Bkz. Tablo 1, 2, 3, 4 ve 5).
Raporda, bölgede yoğun olarak var olduğu bilinen sanayi bölgeleri içinde ve dışında demir-çelik fabrikası, haddehaneler, çimento fabrikaları ve diğer gerek işletme halindeki gerekse üretim lisansı ya da ÇED uygun raporu almış kömürlü ve doğalgazlı termik santrallar vb. diğer özellikle hava ve su kirletici büyük tesislerden ve bunların incelediğimiz söz konusu santral (Selena) seçim yerine göre tesise olan uzaklıkları ve hâkim rüzgâr yönü bakımından tesisin hangi tarafında olduklarından (Rüzgar altı, rüzgar üstü) söz edilememektedir (bkz. Harita 2 Aşağı Burnaz Mevkii Hâkim Rüzgar yönü, Harita 3 ve 4 30 km ve 100 km Etki alanları).


Selena ÇED raporunda varlığı aranan kimi konuların sayfa sayıları Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4 Bir ÇED raporu içindeki sağlıkla ilgili sayfaların sayı ve yüzdesi
Santral adı
Beden sağlığı
Ruh sağlığı
Sosyo-ekonomik durum
Çevre sağlığı (Gaz, sıvı, katı atıklar, sağlığı koruma bandı, acil eylem planı vb. )
ÇED Raporu Toplam Sayfası
Hastalık
Sakatlık
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Selena Kömürlü 2. Nihai ÇED*
0
0,00
0
0,00
0
0,00
59,7
2,15
9,60
0,34
2779
100,00
(*) Sağlık Koruma Bandı Mesafesi verilen 2631 sayfalık metindir.
ÇED raporunda sağlıkla ilgili bölümde verilen (sosyo-ekonomik ve demografik) bilgi başlıkları tablo 5’te; varlığı aranan sağlıkla ilgili kimi sözcüklerin metin içindeki tekrarlanma sayıları Tablo 6’de verilmiştir. Tablo 6’nın dip notundan anlaşılacağı gibi sağlıkla ilgili sözcüklerin büyük çoğunluğu ÇED Özel formatında geçen konu başlıklarının içindekiler ve konu başlıklarında tekrarlanması nedeniyle vardırlar.
Tablo 6 Bir ÇED raporu içindeki sağlıkla ilgili bazı sözcüklerin sayısı
Santral adı
Sağlık
Halk sağlığı
Çevre sağlığı
Hastalık
Endemik Hastalıklar
Astım/KOAH
Kanser
Sakatlık/
Özürlülük
Sağlık tesisleri üzerine etkiler
Sağlık üzerine etkiler
Selena Kömürlü 2. Nihai ÇED**
77/60
0
1/1
35/11
2/2
0
0
0
5/2
0
(*)İkinci sayılar başlıklar, tablolar, açıklamalar, personel unvanları, kurum adları, sağlığı koruma bandı gibi isim tamlamalarında, yasa/yönetmelik isimlerinde ve kaynakçalarda geçenleri gösterir, (**) Sağlık Koruma Bandı Mesafesi verilen 2631 sayfalık metindir.
Mevcut Hava Kalitesi:
Antakya dışında Hatay’ın ilçelerinde ulusal Hava Kalitesi İzleme İstasyonu yoktur. Santralın ilk ÇED başvurusu 2011 yılında yapıldığı için santral sahasındaki mevcut hava kalitesi ölçümleri 10 ayrı noktada ölçülen NO2 ve SO2 için 13 Kasım 2010-12 Ocak 2011 arasındaki iki aya;  PM10 ölçümleri ise iki ayrı noktadan farklı tarihlerde ölçülen ölçülen sadece 13 Kasım-12 Aralık 2010 ve 13 Aralık 2010-12 Ocak 2011 tarihleri arasındaki bir aya aittir (s. 178).4 Nitekim ÇED raporunda 2009 yılı yönetmelik sınır değerlerinin geçerli olduğu beyan edilmiştir, ama ÇED başvurusu Eylül 2014; uygun bulunma kararı tarihi 12.11.2014’tür.
PM ölçülen iki noktada (4. Aşağı Burnaz ve 7. Yeşiltepe) ölçümleri ortalaması 109,67 ve 103,34 mikrogr/m3 olup en küçük ölçüm 37,4; en büyük ölçüm 149,18 mikrogr/m3’dir. Kırsal alan için çok yüksek değerler olup, bölgedeki kümülatif halen var olan kirlenmenin ne kadar yüksek olduğunu kanıtıdır. ÇED raporunda SO2 ve NO2 ölçülmüş olup, toplam azot oksitler (NOx) ölçümü yapılmamıştır.  Güneşli günlerin fazla olduğu bölgede azot oksitlerin fotokimyasal yol ile ozona evrilmesi nedeniyle toplam azot oksit ölçümlerinin bilinmesi önemlidir (Bkz. Tablo 7 ve Grafik 1).
Tablo 7 Selena Kömürlü TES Ölçüm noktaları, ölçüm tarihleri ve ölçüm sonucu aylık ortalamaları
NO2 odak no
Yerleşim yerine yakınlığı
SO2
NO2
PM10
çöken toz
ölçüm ayı ve ölçüm sonucu (30 gün ortalaması) mikrogr/m3
ölçüm ayı ve ölçüm sonucu (30 gün ortalaması) mikrogr/m3
ölçüm ayı ve ölçüm sonucu (30 gün ortalaması) mikrogr/m3
ölçüm ayı ve ölçüm sonucu(30 gün ortalaması) mikrogr/m3
Kasım-Aralık 2010
Aralık 2010- Ocak 2011
Kasım-Aralık 2010
Aralık 2010- Ocak 2011
Kasım-Aralık 2010
Aralık 2010- Ocak 2011
Kasım-Aralık 2010
Aralık 2010- Ocak 2011
1
Deniz kıyısı
6,62
4,51
28.93
25,03
2
turuçlu köyü
10,31
2,28
26.33
30.38
3
iki köy arası
6,79
8,16
28.44
24.19
4
iki köy arası
15,04

29.35

109,675
yukarı burnaz
8,10
8,85
45.08
32.73
6
Erzin
9,18
16.00
32.35
35.20
7
Yeşiltepe
16.18
7,49
2,77
20.49

103,34
198,00
203,00
8
Deniz kıyısı
5,66
7,24
25.13
31.93


127,00
169,00
9
Açık alan
5,91

28.84

10
E-5 karayoluna yakın
ölçüm yok
8,73
7,32

Erzin TES Hava kalitesi ölçüm noktaları ve Hakim yönleri ile komşusu olduğu Erzin DGÇS yeni Harita 5, 7 ve 8’de verilmiştir.Güney-Güneybatı (SSW) yönünde esmekte olduğu görülmektedir. Santral için önerilen alan Erzin’e karayolu ile 23 km ve kuş uçuşu yaklaşık 12 km uzaklıktadır. Selena santralının bölgedeki diğer önemli yerleşim yerleri ve kirlilik emisyonları salan merkezlere kuş uçuşu uzaklıkları tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8 Selena TES'nın büyük yerleşim yerlerine ve büyük ölçekli hava kirleticilerine uzaklığı
Yerleşim yeri veya Kirletici tesis adı
Selena TES'e uzaklığı
Ceyhan
25 km
İskenderun
44 km
Dörtyol
15 km
Toprakkale
18 km
Sugözü TES
19 km
Osmaniye OSB
11 km
Adana Hacı Sabancı OSB
40 km
Kozan OSB
65 km
Payas OSB
25 km
Antakya OSB
59 km
Erzin OSB
25 km
İsk. Demir Çelik fab. (İSDEMİR)
24 km
İskenderun I. OSB (Azganlık)
30 km
İskenderun II. OSB
40 km
Egemer Erzin DGÇS (ÇED iptal edildi)
<500 m
Sugözü TES
18 km
Hunutlu (Sugözü) Kömürlü TES
19 km
Tosyalı İskenderun Kömürlü TES
31 km
Diler (Atlas-Yazıcı) Kömürlü Tes (ÇED iptal edildi)
32 km
Atakaş Kömürlü TES
33 km
Tartışma, Sonuç ve Öneriler:
Bir sağlık etki değerlendirmesi tesisin etki bölgesindeki yerleşim yerlerinin toplamında yaşayanlarda en çok görülen ve sakat bırakan hastalıkların neler olduğu ve ölenlerin hangi yaşlarda neden öldüklerinin ve gerek sağlık yönünde gerekse hava-su ve toprak kirliliği sınır değerleri açısından bölgenin yeni bir kirleticiyi kaldırıp kaldıramayacağının bilinmesini gerektirir.
Tablo 9 Türkiye genelinde ve yerel ölçekte fosil ve nükleer yakıt çeşitlerindeki termik santral ve çimento fabrikası gibi büyük ölçekte hava kirliliği yapan işletme yatırımlarının sağlık etki değerlendirmesinin (SED) yapılabilmesi için en az beş yıllık geçmişi içene alacak şekilde bilinmesi ve izlenmesi gereken bazı sağlık ölçütleri*
1- Her iki Cinste En Sık Görülen 10 Kanser Türünün Yaşa Standardize Edilmiş Görülme Sıklığı1
2- Her iki cinste Akciğer Kanseri Görülme Sıklığı
3- Çocuklarda (0-15 yaş) Görülen Tümörlerin Çeşitleri ve Cinslere göre Görülme Sıklığı
Yıllara, Tanı Gruplarına, yaşa ve Cinsiyete Göre Kanserden Ölümlerinin Görülme Sıklığı
Yıllara, Ana Tanı Gruplarına, yaşa ve Cinsiyete Göre Ölüm Nedenlerinin  Görülme Sıklığı
Ana Tanı Gruplarına ve Cinsiyetlere Göre Kanserden Hastaneye Yatışlarının Dağılımı
Türkiye’de kanser tedavisi için harcanan kamu ve özel harcama miktarı (1986’dan günümüze yıllara göre)
Çocukluk (15 yaş altı) ve erişkin yaş gruplarında astımlı hasta sayısı ve astım görülme sıklığı
Çocukluk (15 yaş altı) ve erişkin yaş gruplarında astım krizi nedenli acil servis ve hastane başvuruları
Sinir ve Salgı Bezi Düzeni hastalıklarının hastalığa özel yaşa ve cinse standardize edilmiş görülme sıklığı
Her iki cinste yaşa ve ikamet edilen yere göre deride  hiperkeratoz gorulme sıklığı
Her iki cinste yaşa ve ikametgaha özel hiperpigmantasyon gorulme sıklığı
Her İki Cinste Yaşa Özel hiperkeratoz ve hiperpigmantasyonun beraber gorulme sıklığı
Her İki Cinste Solunum düzeni tanıya özel hastalık görülme sıklığı (yıllara göre)
Devamsızlık yapılan okul ve işgünü sayıları (yıllara ve ikamet edilen yere göre) (Hava kirliliğinin Üniversite sınavlarına etkisini araştıran özel araştırmaların varlığı araştırılmalıdır)
Üniversite giriş sınavı sonuçlarının yıllara ve bölgelere göre değişimi (1986 ve sonrası yıllara göre)(Çernobil ve termik santral etki alanındaki bölgelerde sinir sisteminin ve diğer hastalıklara bağımlı ders günü kayıplarının ve beyin performansı kayıplarının izlenmesi ve bölgesel farkların izlenmesi açısından anlamlıdır) (Bir eğitim ve istatistik fakültesi danışmanlığı ve desteği gerekir)
Bebek ölüm oranı
Düşük oranı hızı (TS yapılacak ve NS yapılacak yerlerin başlangıç (karşilaştirma ve tazminat) verisi için gereklidir)
Düşük doğum ağırlıklı bebek hızı
Düşük doğumlu bebek ölüm hızı
Prematüre (erken doğan) bebek hızı
Erken doğan bebek ölüm hızı
Neonatal (yenidoğan) Bebek ölüm Hızı
Erken neonatal (0-7 günlük bebek-erken yenidoğan) bebek ölüm hızı
Geç neonatal (post neonatal) bebek ölüm hızı
Nükleer santrallar  için2 ek veriler
Türkiye’de ve Özellikle Mersin ve Sinop’ta Tiroid  hastalıkları görülme sıklığı (yıllara, yaşa ve cinse göre) (özellikle tiroid tümörleri, tiroididitler)
Türkiye'de ve özellikle Mersin ve Sinop'ta yaş, cinse ve yıllara göre Tip II Diabet Görülme sıklığı
Türkiye'de ve özellikle Mersin ve Sinop'ta yaş, cinse ve yıllara göre Tip I Diabet (insüline bağımlı gençlik diyabeti)  Görülme sıklığı
Yıllara göre (1986 öncesinden başlayarak ve sonrası) Yenidoğan hipotiroidi görülme sıklığı
Düşük doğum ağırlıklı (2500 gr altındaki doğum ağırlığı ile doğan canlı doğum) bebek hızı
Prematüre (Erken doğan) bebek hızı
Türkiye’de, Mersin ve Sinop’ta AİDS sayısı
Türkiye’de, Mersin’de ve Sinop’ta Verem Hastası ve dirençli veremli sayısı
Bütün ölümler içinde Nükleer bomba (1945-1965 arasında doğanlar: 2014’te 69-49 yaşındakiler)  ve Çernobil kuşaklarının yüzdesi (1980-2001 arası doğumlular ve 1985 Ağustos-1991 Nisanı arasında anne karnında olanlar3).
1985 yılı Ağustos-1986 Nisan arası gebeliklerinin sonuçları (geriye dönük araştırma yapılması gerekir)  (Bu dönemdeki gebeliklerde düşük, ölü doğum, erken doğum, düşük ağırlıklı canlı doğum, bebek ölümü (yenidoğan, erken yenidoğan ve yenidoğan sonrası) ve doğmalık sakatlık yüzdesi).
Nükleer bomba (1945-1965 arasında doğanlar: 2014’te 69-49 yaşındakiler)  ve Çernobil kuşaklarında (en azından 1986’da 0-15 yaşlarında olanlar ve anne karnında olanlar yani 2014’te 28-43 yaşında olanlar) sakatlık (Ortopedik ve veya duyusal engellilik) yüzdesi
*Başta  nükleer (NS) ve hem termik (TS) santrallar yatırmları için olmak üzere bütün büyük ölçekli hava-su ve toprak kirliliği yapan işletme ve yatırım başvuruları için geçerlidir. Sıralama önem sırası gütmez. Bütün veriler başlangıç envanteri (kötüye gidişin izlenmesi, kümülatif etkiler, karşilaştirma ve tazminat) için gereklidir.  1Bu istatistik kanser görülme yaşının düşmesinin izlenmesi açısından önemlidir. 2Çernobil ve genel kirlenmenin bağışıklık sistemine etkisinin ve şimdiki durumun bilinmesi için. 3Çernobil'den salınan uzun ömürlü ve sağlığa etkili en önemli izotoplar olan Sezyum 37'nin fiziksel yarılanma ömrü 37, Stronsiyum 90'in yarılanma ömrü ise 28 yıldır. Burada kazadan önceki 9 ay ve sonraki altı yıl alınmıştır.
Özellikle kentsel ve sanayi bölgeleri ve yoğun tarım yapılan alanlardaki çevre kirliliği nedenli yoğunlaşan
-          Sinir ve salgı düzeni
-          Üreme düzeni
-          Bağışıklık düzeni Morbidite ve mortalite (hastalıklılık ve ölümlülük) istatistiklerinin bilinmesi gerekir.
Sinir sistemi çevre kirleticileri karşısında en duyarlı düzenimizdir. Çernobil Nükleer santralı kazasından sonra etkilen ülkelerde ve ülkemizde Tip I ve Tip II (insüline dirençli gençlik diabeti) çok artmıştır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, prematürelik, düşükler, düşük doğum ağırlık bebek, erkek ve kadın kısırlığı gibi üreme ve gelişme bozuklukları ile fötüsün cinsiyeti, ileri yaşlardaki cinsel davranış bozuklukları, inmemiş testis ve buna bağlı kanser artışı gibi hastalık ve durumların ve cinsiyet hormonlarının gebelik ve sonrasında etkilerini değiştiren veya azaltan kimyasal maddeler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bazı maddeler bağışıklık sistemimiz zayıflattığı gibi bazıları da çok duyarlı hale getirebilir. Birincisine kanserleri, ikincisine ise allerjik astımı ve astım krizlerini gösterebiliriz. Astımın en önemli nedenlerinden birisi de hava kirliliği ve havadaki partiküllerdir.15
Çevre kirliliğinin en önemli ölçütü gebelik, doğum ve doğumdan sonraki ilk 6 haftayı içine alan dönemdeki anne ve bebek ve beş yaş altı çocuk ölüm ve hastalıklardır. Çünkü bu dönem insanın dış etkilere karşı en savunmasız olduğu dönemlerdir. Dolayısıyla yatırımı yapılan bölgedeki (Hatay ve Erzin ve köyleri) ve Çukurova-İskenderun kapalı havzasındaki yerleşim yerlerinin) kanser, solunum yolu hastalığı, astım ve astım krizleri, sinir sistemi hastalıkları, alerjik hastalıklar, erken (prematüre) doğum oranı, erken doğan bebek ölüm oranı, düşük doğum ağırlıklı bebek doğum oranı, düşük doğum ağırlıklı bebek ölüm oranı, ölü doğum oranı, düşük oranı, bebek ölümü oranı, erken yenidoğan ve yenidoğan yaş grubu ölümü oranı, erken doğum ölümü oranı, erkek ve kadın kısırlığı oranlarının, tip I ve Tip II diabet oranlarının ve ölümlerin tek yaş grupları ve cinslere dağılımının ve toplumun sigara içilme oranın yerleşim yerlerine göre bilinmesi gerekir. Tarafımızdan çeşitli temel kaynak okumalarından ve Çernobil ile ilgili bir kitaptan yaptığımız çevre kirliliği ile yakın ilgisi olan hastalık ve sağlık ölçütlerinin bazıları Tablo 9’da verilmiştir.16 Ülkemizde bu hastalık ve ölümlülük verilerinin bebek ölüm oranı dışında hiçbiri karşılaştırılmaya uygun olarak düzenli, ya da tek yaşa (ya da yaş gruplarına), ikametgaha göre ve rutin (araştırma olmayan biçimde kendiliğinden) olarak bilinmemektedir. Bilinmediği için kötüye gidişin sonuçlarını izleyememekte ve kirli yatırımlara basit ve ticari ÇED raporları ile izin vermekteyiz.
Tablo 10 Yunanistan ve Türkiye'nin Sağlıkta Bazı İstatistiksel verilerin karşılaştırılması17
Ölçüt
Yunanistan
Türkiye
Gross national income per capita (PPP international $, 2013)
25.630
18.760
Life expectancy at birth m/f (years, 2013)
79/84
72/79
Total expenditure on health as % of GDP (2012)
9,3
6,3
Total expenditure on health per capita (Intl $, 2012)
2.346
1.144
Population aged under 15 (%)
15
26
Population aged over 60 (%)
26
11
Under-five mortality rate (per 1000 live births
13
74
Deaths due to tuberculosis among HIV-negative
0.8
3.2
Maternal mortality ratio (per 100 000 live births)
6
48
Bir fikir vermesi için sanayileşmesi dolayısıyla topraklarında ağır bir çevre kirliliği olmayan; ekonomisinin lokomotif sektörleri turizm, tarım ve uluslararası deniz taşımacılığına bağlı olan Yunanistan ile Türkiye’nin bazı istatistiklerinin karşılaştırması Tablo 10’da verilmiştir.
Çevrenin sağlığı bozucu etkilerini saptamak için elimizde iki araç vardır: Epidemiyoloji ve toksikoloji. Her ikisinin de kesin kanıtlara varmakta kısıtlayıcı yönleri vardır. Toksikoloji deneyleri ve araştırmaları insanda yapılamamaktadır. Epidemiyolojik araştırmaları ise genellikle sonucun ortaya çıkıp geniş bir toplum çoğunluğunun etkilenmesinden sonra kanıtı ortaya koyabilmektedir. Epidemiyoloji, bugünkü sunuk kalınmaları ve yeni maddelerle sunuk kalınmanın sonuçları hakkında tahmin geliştirememektedir. Bu bakımdan çevresel hastalıklarda genellikle sebep sözcüğü yerine ilişki sözcüğü kullanılmaktadır. Genellikle epidemiyolojik araştırmaların belirleyebildiği minumum risk artışı % 10-20 arasındadır. Ama kanserlerde dünyada ( ve ABD yasalarında) kabul gören risk oranı: Herhangi bir kimyasal maddeyle bir ömür boyu sunuk kalma (temas)  halinde kanser olma risk sınırını milyonda bir olarak kabul edilmektedir. Bu oranın üzerindeki bir kanser oranına ulaşan bir çevre etkeni için halk sağlığı sorunu boyutundadır denmektedir. Bu nedenle, herkese sağlık ilkeleri içinde çevre sağlığını ilgilendiren en önemli ilkelerinden olan sakınma (ihtiyat) ilkesi önem kazanmaktadır.15
Enerji santralları, hava kirliliği yaratmaları nedeniyle çevre sağlığı risk analizi risk uzayının en riskli yani gözlemlenemez ve denetlenemez riskler sınıfına girerler.18

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” geçiş dönemi 2014 yılında sona ermiştir. Santralın ÇED başvurusu yaptığı yıllardaki (2009-2011) sınır değerler artık geçerli değildir.19
Yatırımcılar ve ÇED raporlarının ısmarlandığı hazırlama şirketleri her işletmeyi dünyada sadece kendileri varmış yörede ve havzada başka kirletici yokmuş gibi hazırlamaktadırlar. Nitekim Selena Termik Santralının ÇED raporunu hazırlayan firma birbirine çok yakın olan (Hatay İli Erzin İlçesi Aşağı Burnaz Mevkii) Egemer Elektrik Üretim A.Ş. 900 MW Kurulu Gücünde Erzin DGÇS ÇED raporunu da hazırlamıştır.20,21
Bir birinci sınıf GSM’ye YSİ ve SKBM yerine geçen bir değerlendirme yaparken ayrıca tesisin etki alanındaki birikimli çevresel kirlilik ölçümlerini; toplumun günlük yaşamın zamansal özelliklerini (time-activity profile) ve tarımda iktisaden faal nüfus oranını vb. bilmek gerekir. Bu anlamıyla araştırmamızda incelenen örnek TES ÇED raporundaki değerlendirmeler insan etki değerlendirmesi (SED), Yer seçim izni ve SKBM yerine geçemez; ayrı bir değerlendirme (SED-GSM) yapılmadan verilecek yatırım izinlerin Pareto Optimalliğinin (halk zararına şirket iyiliği) ve iktidarların “…hukuki biçimciliğin … arkasına sığınarak” halkı sömürmesi ve baskı altına almasının tipik örnekleri olduğu sonucuna varılmıştır.22,23,24
Anahtar sözcükler: Gayri Sıhhi Müessese, Yer Seçim İzni, Sağlık Koruma Bandı, Pareto Optimalliği,Sağlık Etki Değerlendirmesi
Kaynakça

1.       Fitzpatrick M., Bonnefoy X. Guidance on the Development of Educational and Training Curricula”. Environmental Health Services in Europe-4, WHO Regional Publications, European Series, No. 84, Denmark: 1999.
2.       İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20059207.pdf. Erişim tarihi: 22.07.2014.
3.       Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/ced_rpr.pdf. Erişim Tarihi: 26.05.2015.
4.       Selena Kömür Santralı. http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/4536. Erişim Tarihi: 22.05.2015.
5.       T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü. ÇED Kararları. http://www.csb.gov.tr/gm/ced/. Erişim Tarihi: 22.05.2015.
6.       T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü. ÇED Kararları. http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=230. Erişim Tarihi: 27.05.2015.
7.       T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü. ÇED Kararları. http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfaicerikhtml&IcId=673&detId=674&ustId=673. Erişim Tarihi: 22.05.2015.
8.       Hatay’a İki Termik Santral ve Kirli Oyunlar. http://www.muhalefet.org/haber-hataya-iki-termik-santral-ve-kirli-oyunlar-36-4989.aspx. Erişim Tarihi: 22.05.2015.
9.       Sönmez Çimento. https://www.linkedin.com/company/s-nmez-imento. Erişim Tarihi: 22.05.2015.
10.    T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü. http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/7710#. Erişim Tarihi: 22.05.2015.
11.    Atlas Enerji. http://www.dilerhld.com/grup.asp?anagrup_no=4. Erişim Tarihi: 22.05.2015.
12.    Termik santralin ÇED raporu iptal edildi. http://www.iskenderunses.net/haber/termik_santralin_ced_rapo-1019.html. Erişim Tarihi: 22.05.2015.
13.    ÇED Raporu İptal Edilen Termik Santrale Tepkiler Devam Ediyor. http://www.iha.com.tr/hatay-haberleri/ced-raporu-iptal-edilen-termik-santrale-tepkiler-devam-ediyor-hatay-552329/. Erişim Tarihi: 22.05.2015.
14.    Atal, İ.H. (2014). Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu Üyesi, Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri-Adana Tabip Odası ve Adana Ziraat Mühendisleri Odası gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal’ın “…Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına verdiği Adana ili sınırları dışındaki 5 adet termik santral lisans iptal davasının masraflarının Barolar Birliği tarafından karşılanması” ve “çevre hakkı ve yaşama hakkının içe geçmesi ve çevre-yaşama hakkı ihlali davalarını takibi…”  için Türkiye Barolar Birliği bünyesinde tam zamanlı olarak ücretli avukat olarak istihdam edilmesi” taleplerinin  “kabulüne karar vermesi talepli” 23.06.2014 tarihli dilekçesi. Adana, Turkey.
15.    Misch A. Çevre kirliliğinin getirdiği sağlık risklerinin değerlendirilmesi. İçinde Brown, R. L., ve ark. (der.). Dünyanın Durumu Raporu 1994, İstanbul: TEMA Vakfı Yayını: 32; 1994:141-158.
16.    International Peace Bureau (İPB), Daimi Halk Mahkemesi (Permanent People’s Tribunal-PPT), Uluslararası Çernobil Tıp Komisyonu (International Medical Commision on Chernobyl-ICCC). Çernobil Halk Mahkemesi. Çev. Umur Gürsoy. 12-15 Nisan 1996, İstanbul: Yeni İnsan Yayınları, Nisan 2012.
17.    World Health Organization. Countries. http://www.who.int/countries/en/. Erişim Tarihi: 28.05.2015.
18.    Omenn SG.,Faustman ME. Risk Assessment, risk communication, and risk management. İçinde Detels R., Holland WW., McEwent J. And Omenn SG. (Der.). Oxford Textbook of Public Health 3.th ed. Vol.2 The Methods of Public Health. New York, Oxford, Tokyo;1997:982.
19.    Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12188&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0. Erişim Tarihi: 25.05.2015.
20.    Referanslar: Kimlerle çalıştık, neler yaptık. http://armadadanismanlik.com/portfolio/. Erişim tarihi: 26.05.2015.
21.    Egemer Elektrik Üretim A,Ş. Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı Nihai ÇED Raporu-2009. http://www.akenerji.com.tr/_UserFiles/Egemer/ProjeGS/Erzin%20DGKC%20Santrali%20CED%20Raporu.pdf. Erişim Tarihi: 26.05.2015.
22.    Forti A. Giriş. İçinde: Mayor F, Forti A. (der.). Bilim ve İktidar. 4. basım, Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları;1997. s. 7.
23.    Pearce D., Markandya A. Yeşil Ekonomi İçin Mavi Kitap. Çev. Arslan Başer Kafaoğlu. İstanbul; Alan Yayıncılık;1993.
24.    Gürsoy U. Bir Çimento Fabrikası Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun Sağlık Etki Değerlendirmesi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı. Edirne: 20-14 Ekim 2014;466.[1] Toplum Sağlığı Merkezi. 80010 OSMANİYE/Merkez E-Posta Adresi: sonbursali@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder